Autor Wątek: Studia Podyplomowe w zakresie Etyki  (Przeczytany 2426 razy)

wasyleos

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja 0
  • Zawód: nauczyciel filozofii
Studia Podyplomowe w zakresie Etyki
« dnia: Grudzień 26, 2012, 20:42 »
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ETYKI

Zapraszamy na X edycję studiów podyplomowych dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie etyki. Ofertę kształcenia kierujemy przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych i katechetów, lecz także do nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Formalnym wymogiem do rozpoczęcia nauki jest ukończenie studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim, złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty czesnego.
Program studiów przewiduje realizację 400 godzin zajęć (270godz. wykładów i 130 godz. ćwiczeń) w cyklu trzysemestralnym. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie.
Program studiów obejmuje m. in. historię etyki, metodykę etyki, etykę opisową, normatywną i metaetykę, etykę ekologiczną i bioetykę, etyczne i aksjologiczne problemy nauki a także przedmioty ogólnofilozoficzne, takie jak: historia filozofii, logika, sztuka skutecznej argumentacji czy estetyka
Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do nauczania filozofii i etyki w gimnazjach i szkołach średnich dowolnego profilu (nie nadaje jednak uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i w niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Rozpoczęcie cyklu kształcenia jest możliwe po zebraniu grupy około 20 osób. W praktyce rektor wydaje zgodę na rozpoczęcie studiów w mniejszej grupie, np. 15 osób.
Koszt trzysemestralnego cyklu kształcenia wynosi 3450 zł. Opłata za naukę może być wnoszona z góry w całości lub w trzech równych ratach po 1150 złotych przed każdym semestrem nauki.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcie na studia: 1. podanie o przyjęcie wraz z zobowiązaniem dokonywania regularnych opłat czesnego; 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich; 3. kwestionariusz osobowy; 4. zdjęcie legitymacyjne do indeksu (wzory podania i kwestionariusza dostępne na stronie: http://www.uwm.edu.pl/filozofia/wymagane_dokumenty.htm).
Podania o przyjęcie na studia należy składać w terminie do końca lutego 2013 r. osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie lub listownie na adres:
Studia Podyplomowe w zakresie Etyki
Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
W związku z rekrutacją nie pobiera się żadnych opłat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/filozofia/studium3.htm oraz dr Piotr Wasyluk, tel.: 607890233 , e-mail: wasyleos@tlen.pl