Autor Wątek: Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu  (Przeczytany 1884 razy)

podyplomowe1

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 5
  • Reputacja 0
Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
« dnia: Sierpień 08, 2012, 09:55 »
Wychodząc na przeciw potrzebom różnych grup zawodowych, wśród których nauczyciele zajmują szczególne miejsce, Biuro Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przygotowało bogatą ofertę kierunków studiów podyplomowych. Nauczycielom polecamy kierunki, których krótkie opisy zamieszczamy poniżej. Jednak nasza oferta to 38 programów studiów, a do zapoznania się z nimi zachęcamy poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej: http://www.podyplomowe.wsh.pl

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Celem tego kierunku jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz uzyskanie kwalifikacji , które stanowią podstawę prawną do wykonywania powyższego zawodu.W trakcie realizacji programu podzielonego na dwa bloki tematyczne (teoretyczny i praktyczny), słuchacz zostanie wprowadzony w tajniki zawodu pedagoga oraz przygotowany do realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego. Skupi się na diagnozowaniu potrzeb dziecka, rozwijaniu jego zainteresowań i dobieraniu właściwych metod pracy z nim.
Udoskonali własny warsztat na poziomie przedszkola jak i I etapu kształcenia w klasach I-III w następujących obszarach: edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-środowiskowej, muzycznej, plastycznej, technicznej i motoryczno ruchowej. Studia charakteryzują się szerokim spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć: psychologii, ćwiczeń z emisji głosu, elementów logopedii , terapii zaburzeń w nauce czytania i pisania czy też metod nauczania w klasach zintegrowanych, co daje duże możliwości zarówno osobom zaczynającym pracę w ośrodkach edukacyjnych jak i tym którzy pracują w nich od lat. Dodatkowo Wyższa Szkoła Handlowa organizuje obowiązkowe praktyki, które umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej.

Doradztwo zawodowe
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu doradztwa w zakresie m.in. trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, stosowania nowoczesnych technik rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy czy też umiejętności zarządzania potencjałem kompetencyjnym firmy, co pozwoli w pełni przygotować uczestników studiów do pełnienia roli doradcy zawodowego. Kierunek ten umożliwia ponadto zdobycie licencji doradcy zawodowego II stopnia, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 238, poz. 2393).

Oligofrenopedagogika
Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Studia aktualizują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i metodyczną w zakresie podstaw rewalidacji, a także współczesnych rozwiązań w nauczaniu zintegrowanym, blokowym i przedmiotowym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, korekcji mowy, komunikacji alternatywnej i wspierającej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z osobami o głębokim stopniu niepełnosprawności oraz zajęć prowadzonych w czasie wolnym.

Organizacja i zarządzania oświatą

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych, ich ukończenie jest warunkiem ubiegania się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w oświacie. Uczestnicy otrzymują obszerna wiedzę z zakresu marketingu, finansów publicznych, regulacji prawnych i zarządzania oświatą. Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej, zarządzającej we wszelkiego rodzaju placówkach oświaty (szkoły, przedszkola, kuratoria).

Coaching
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w firmie, korporacji, instytucji publicznej i dla klienta indywidualnego, a także samodzielne uprawianie sztuki trenerskiej. Coaching kojarzy się z sukcesem. Jest kierowaniem, kreowaniem i wspieraniem ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Coach to bez wątpienia zawód z przyszłością. Dlatego słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnymi narzędziami coachingu, które pozwolą im zbudować własny styl i warsztat trenerski. Niepowtarzalny i ceniony przez innych - łączący w sobie tradycję i sprawdzone standardy coachingu z nowoczesnością i praktyką trenerską. Program studiów został zbudowany w oparciu o wiedzę doświadczonych wykładowców i trenerów oraz na bazie konsultacji z innymi coachami. Zakłada takie elementy, które są realnie potrzebne coachom w pracy: przygotowanie szkolenia i materiałów, opracowanie gier i case study, psychologię, dydaktykę, logopedię, autoprezentację i wystąpienia publiczne, retorykę i erystykę, komunikację werbalną i niewerbalną, metody kontrolowania grupy i osób i postępowanie z „trudnym klientem”. Dodatkowo uwzględnia rozwój biznesowy coachów i przyszłość tego zawodu: przywództwo i kierowanie zespołem, zarządzanie projektami i narzędzia biznesowe, promocję oraz public relations trenera, firmy i szkolenia.

Biuro Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a
26-600 Radom
http://www.podyplomowe.wsh.pl
email: podyplomowe@wsh.pl
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »