Autor Wątek: Warsztaty - profilaktyka i redukcja stresu zawodowego  (Przeczytany 3206 razy)

coach_program

  • Gość
Warsztaty - profilaktyka i redukcja stresu zawodowego
« dnia: Styczeń 25, 2012, 16:56 »
Warsztaty edukacyjne, podnoszące wiedzę i samoświadomość specjalistów, prowadzone w formie ćwiczeń w oparciu o przykłady (case study) trwające 16 godzin (2x8h)

Profilaktyka i redukcja następstw stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców z uwzględnieniem swoistych uwarunkowań, mechanizmów i przyczyn powstawania napięcia u:
nauczycieli szkolnych i przedszkolnych
wychowawców placówek
pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia w autoregulacji emocji
wychowawców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, rodziców zastępczych i adopcyjnych
psychologów, pedagogów, kuratorów i innych specjalistów pracujących z dziećmi młodzieżą.

Tematyka warsztatów (plan ogólny) – w każdym z tematów oprócz omówienia mechanizmów, uczestnicy otrzymują szereg informacji na temat metod profilaktyki i redukcji skutków.
1. reakcje organizmu na zagrożenie – naturalne i w kontaktach społecznych
2. swoiste i nieswoiste przyczyny powstawania stresu zawodowego dla określonych zawodów i specjalizacji.
3. Rola stresu w życiu człowieka – prorozwojowe wykorzystanie emocji
4. dynamika zaburzeń homeostatycznych – utrwalanie zachowań i reakcji
5. rola przywiązania w powstawaniu stresu i wypalenia zawodowego.
6. komponenty stresu zawodowego swoiste dla pracowników pomocy społecznej
7. wpływ reakcji postraumatycznych na sposób postrzegania siebie i otoczenia
8. mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego oraz dynamika zjawiska

W trakcie warsztatów każdy z uczestników powinien nabyć umiejętności bezstresowego
1. radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych
2. radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia u uczniów agresji, przemocy psychicznej, zaburzeń w autoregulacji emocji, negatywizmu,etc
3. radzenia sobie w trakcie rozmów z tzw trudnymi rodzicami uczniów.
4. Radzenia sobie w pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującą problemy w nauce, wagarującą, dążącą do konfliktów z dorosłymi (np. złośliwą, niesubordynowaną, etc)
5. poznać własne predyspozycje i mechanizmy narastania emocji oraz sposoby profilaktyki i ich redukcji.

Model metodyczny pracy warsztatowej
krótkie wprowadzenie do tematu
praca ćwiczeniowa z podziałem na grupy oparta o praktyczne przykłady – w trakcie których każdy z uczestników ma okazję doświadczyć oraz sprawdzić swoje reakcje i zachowania  w zależności od roli jaką pełni w danym przykładzie, i związanych z tym sposobach postrzegania siebie i innych. (role uczestników w trakcie jednego ćwiczenia są stale zmieniane)
W trakcie ćwiczeń, bieżące wyjaśnianie mechanizmów i dynamiki danego zjawiska, metod profilaktyki i redukcji skutków (przykłady możliwych metod i technik do zastosowania)
bieżąca dyskusja na temat spostrzeżeń uczestników i ich dotychczasowych, podobnych doświadczeń.

Całość merytoryczna prowadzona jest w oparciu o praktyczne przykłady, z którymi uczestnicy maja do czynienia na co dzień.

Są to jedyne w chwili obecnej na rynku warsztaty ćwiczeniowe w zakresie profilaktyki i redukcji skutków stresu i wypalenia zawodowego, uwzględniające metodykę pracy osób zatrudnionych w instytucjach oświatowych i wychowawczych.

Warsztaty są od lat prowadzone w całym kraju, ciesząc się coraz większą popularnością.

Prowadzący

Specjalista w zakresie profilaktyki i redukcji następstw stresu, w tym zawodowego oraz procedur profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom przemocy wśród osób dorosłych jak i  dzieci - zwłaszcza  mobbingu i przemocy szkolnej.  Autor modeli pracy profilaktycznych i terapeutycznych osób z syndromem wyuczonej bezradności oraz pracy z agresywną młodzieżą. Specjalista w zakresie pracy metodą kontraktu. Na swoim koncie posiada publikacje w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną, pracy z dziećmi i młodzieżą wykazujących zaburzenia w autoregulacji emocji; wystąpienia konferencyjne oraz prowadzenie szeregu szkoleń, warsztatów i treningów w zakresie profilaktyki zagadnień związanych ze stresem, traumą, przemocą, oraz pracy z tzw trudnym klientem, w tym metodyki kontraktu. Studiowała pedagogikę resocjalizacyjną i pracę socjalną w WSPS w Warszawie, na Wydziale w Katowicach. Stale podnosi swoją wiedzę w zakresie psychotraumatologii i psychoneurobiologii. Szczególnie zainteresowana tematyką powstawania i redukcji zaburzeń posttraumatycznych u osób dorosłych, zwłaszcza powstałych w środowisku zawodowym. Ich wpływu na jakość wykonywanej pracy, relacji zawodowych i rozwoju. Jest jedynym w kraju specjalistą w zakresie takich komponentów stresu zawodowego jak Vicarious Trauma oraz Secondary Trauma Syndrom. W chwili obecnej uznawana jest za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w zakresie wdrażania narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy.

Miejsce i termin warsztatów
Katowice-Załęże
, ul Klimczoka 4/boczna od ul Gliwickiej w pobliżu kina Cinema City
(dojazd tramwajem 20,7,13, autobus linii 70 lub samochodem – A4 i Trasa Średnicowa/skręt na wysokości Silesia City Center, PKP stacja Katowice Załęże – na miejscu parking dla klientów)

06-07 lutego 2012 roku w godzinach (9:00-17:00) – 16 godzin zajęć warsztatowych (2x8h)
W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe z poczęstunkiem.

Koszt szkolenia
350 złotych od osoby

Podany koszt z uwagi na wakacyjny termin organizacji warsztatów, jest ceną promocyjną obniżoną o 150 zł ceny ogólnie dostępnej.

liczba miejsc ograniczona,

Coach Program CTB Centrum Trenerów
ul Kulczyńskiego 5 02-777 Warszawa
Alior Bank SA
32 2490 0005 0000 4500 5714 2308

promocje cenowe:
w przypadku jednoczesnego zgłoszenia min 3 osób udzielamy 5% rabatu, dla wszystkich zgłoszonych uczestników.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są drogą mailową coach@program.org.pl


Ten typ warsztatów nie jest organizowany w ramach szerszych projektów z uwagi na wymogi dynamiki pracy grupy i specyfikę poruszanych problemów
Aby utrzymać znamiona skuteczności temat zajęć i uczestnictwo w nich nie może w żaden sposób zostać zewnętrznie lub nadrzędnie narzucone uczestnikom.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »