Autor Wątek: Legitymacja nauczyciela  (Przeczytany 7114 razy)

Anonymous

 • Gość
Legitymacja nauczyciela
« dnia: Luty 14, 2010, 14:37 »
Czy przysługuje mi legitymacja nauczyciela jeśli zostanę zatrudniony na jeden semestr szkolny?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

 • Gość
Re: Legitymacja nauczyciela
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 26, 2010, 12:09 »
LEGITYMACJE NAUCZYCIELSKIE - Rozporządzenie MEN z 29 września 2006
W związku z problemami z polskimi czcionkami w oryginalnym pliku PDF na niektórych komputerach, zamieszczamy poniżej treść rozporządzenia w formacie HTML:


--------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej1)

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielaNa podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej "legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2. Legitymację wystawia się na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

§ 3.1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1) utraty dotychczasowej legitymacji;
2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4) upływu terminu ważności legitymacji.
2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.

§ 4.1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. W przypadku, o któym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Edukacji Narodowej w z: M. Orzechowski


--------------------------------------------------------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr. 131, poz. 907).
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

 • Gość
Re: Legitymacja nauczyciela
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2010, 19:03 »
Tak, idz do sekretariatu i zanies zdjecie
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

Anonymous

 • Gość
Re: Legitymacja nauczyciela
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2010, 21:06 »
Zaniosłem dwa zdjęcia, czkeałem 3 tygodnie na legitymacje. W sumie do niczego mi ona jest porzebna, tyle że te pociągi są tańsze.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00 wysłana przez Guest »

julita75

 • Nowy u
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Reputacja 0
 • Zawód: nauczyciel angielskiego
Odp: Legitymacja nauczyciela
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2015, 21:05 »
Czy oprócz pociągów są również zniżki na inne środki komunikacji miejskiej?

Carmelita

 • Nowy u
 • *
 • Wiadomości: 2
 • Reputacja 0
 • Zawód: Mechanik
Odp: Legitymacja nauczyciela
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2019, 11:15 »
Recognize the importance that maybe we will get the information you need to apply it in life.