Autor Wątek: WSPÓŁCZESNE DZIENNIKARSTWO ELEKTRONICZNE  (Przeczytany 477 razy)

noja1

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 15
  • Reputacja 0
  • Zawód: nauczyciel
WSPÓŁCZESNE DZIENNIKARSTWO ELEKTRONICZNE
« dnia: Czerwiec 16, 2016, 12:47 »
Start studiów październik 2016Cel studiów

Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie przez słuchaczy wiedzy z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania administracji publicznej oraz uzyskanie umiejętności praktycznych w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej i innymi instytucjami publicznymi. W ramach zajęć warsztatowych, prowadzonych przez doświadczonych praktyków, słuchacz nabędzie umiejętności zarządzania jakością, zasobami ludzkimi, pozna zasady pozyskiwania funduszy z UE na realizację zadań statutowych administracji i sposoby zarządzania projektami unijnymi.Podstawa prawna studiów:

· Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.Opłaty

Wpisowe: Brak

Czesne za jeden semestr: 1350 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe I lub II stopnia, potwierdzone dyplomem.

Studia są skierowane do kadry menedżerskiej wszystkich szczebli w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz do kandydatów ubiegających się o stanowiska kierownicze w tychże jednostkach (i innych instytucjach publicznych, zwłaszcza w dziale HR i administracyjnym).Zasady rekrutacji

Rekrutacja w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.home.pl

1. skan podania,

2. skan dowodu osobistego,

3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

· wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,

· potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)

· dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),

· 1 fotografia (format legitymacyjny).
Więcej informacji: http://www.twp-poznan.pl/szczecin_zarza ... liczna.htm