Autor Wątek: POZYSKIWANIE I OCHRONA INFORMACJI- Nauczycielu, szukasz nowych horyzontów?  (Przeczytany 392 razy)

noja1

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 15
  • Reputacja 0
  • Zawód: nauczyciel
Start studiów październik 2016
Studia w PoznaniuCel studiów

Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania informacji oraz informacji niejawnych, gospodarowania posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę z zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przez nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów informacyjnych. Zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi technikami i technologiami zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych.Podstawa prawna studiów:

· Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.Opłaty

Wpisowe: Brak

Czesne za jeden semestr: 800 zł

Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, osób zajmujących się problematyką ochrony informacji niejawnych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki a w szczególności dla pracowników administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), służb mundurowych, inspekcji i straży, a także dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony i pozyskiwania informacji, dla osób, które w różnego typu podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych pozyskują informacje związane z funkcjonowaniem rynku, kondycją i wiarygodnością kontrahentów, konkurencją, a także tych, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi mają do czynienia z poufnymi danymi i informacjami chronionymi z mocy prawa.Zasady rekrutacji

Rekrutacja w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.home.pl

1. skan podania,

2. skan dowodu osobistego,

3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

· wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,

· potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)

· dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),

· 1 fotografia (format legitymacyjny).
Więcej informacji: http://www.twp-poznan.pl/szczecin_pozys ... rmacji.htm