Autor Wątek: II EDYCJA Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, metoda e-learning  (Przeczytany 631 razy)

ODN AWANS

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja 0
  • Zawód: doradca zawodowy
Szanowni Państwo,
I edycja Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą (prowadzonego metodą e-learningową) prowadzonego przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS w Kielcach cieszyła się dużym zainteresowaniem. W kursie wzięli udział nauczyciele z całej Polski.

Dlatego też chcielibyśmy wszystkim chętnych zaprosić na kolejną II edycję, która rozpocznie się w maju 2016.


Czas trwania: 240 godz. (9 miesięcy)

Czas realizacji kursu: 07 maj 2016 r. – 11 luty 2017 r.

Kurs organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Nr. 200, poz. 1537, z późn. zm.) .

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Obszary tematyczne kursu:
• Przywództwo edukacyjne w szkole - kształcenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu rozwoju organizacyjnego szkół,
• Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego - zapoznanie słuchaczy z organizowaniem procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
• Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku- analizowanie efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako podstawy dobrego funkcjonowania w środowisku lokalnym,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi - rozumienie koncepcji opartej na zarządzaniu zasobami ludzkimi , inicjowaniu, wspieraniu i monitorowaniu doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
• Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym - poznanie organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i prawnego,
• Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym – kształtowanie umiejętności zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Organizacja kursu:
• zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
• materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu – platforma edukacyjna Moodle,
• egzaminy odbywać się będą poprzez sprawdziany testowe,
• około 20% zajęć będzie miało charakter stacjonarny,
• słuchacze, po wywiązaniu się z wszelkich powinności, otrzymają świadectwo kwalifikacyjne.

Kurs realizowany przez:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS
ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce,
Tel. 41 3452832 w. 46
Tel. kom. 502 166 272
Email: awans@odnkielce.pl
http://www.awans-szkoly.pl/odn,kielce.html

PROMOCJA II Edycji - 1050 zł (możliwość rozłożenia na 3 raty)

ODN AWANS

  • Nowy u
  • *
  • Wiadomości: 6
  • Reputacja 0
  • Zawód: doradca zawodowy
Witam,
posiadamy jeszcze wolne miejsca na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą metodą e-learningową.

Rozpoczęcie: 07 maj 2015 r.

Więcej informacji:
Niepubliczny  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli AWANS
ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce
Tel. 41 3452832 w. 46
Tel. kom. 502 166 272 lub 604 451 256
Email: awans@odnkielce.pl

ZAPRASZAMY