Ostatnie wiadomości

Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 [10]
91
Ankiety / ankieta do pracy licencjackiej na temat motywowania uczniów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez izka8822 dnia Wrzesień 08, 2017, 16:49 »
Witam serdecznie,
Jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z obroną pracy licencjackiej prowadzę badanie zmierzające do poznania opinii nauczycieli na temat motywowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej. Badania są anonimowe, proszę zatem o pełną szczerość w udzielaniu odpowiedzi.
Wypełnienie ankiety to czas około 10 minut.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję za poświęcony czas.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyjRKod4ytlXAuwtXPlZCe9hqbLas4fdHhjmmWG0w4zb8ehw/viewform
92
Tematyka luźna / Konkurs dla przedszkoli i szkół KODOWANIE I PROGRAMOWANIE
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Moje_Bambino dnia Wrzesień 07, 2017, 13:12 »
Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe klasy 1-3 do udziału w konkursie Moje Bambino pt. Kodowanie i programowanie w przedszkolu i w szkole podstawowej.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy nagrać krótki filmik z zajęć z elementami kodowania i/lub programowania i opublikować go w grupie FB "Kodowanie i programowanie w przedszkolu i w szkole podstawowej".

Czas na nadsyłanie zgłoszeń tylko do 1 października br.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody o wartości nawet ponad 5 tys. zł!

Dodatkowo w każdym tygodniu trwania konkursu losowane będą nagrody dodatkowe na podstawie liczby polubień pod zgłoszonymi materiałami wideo.

Szczegóły Konkursu i regulamin dostępne na profilu FB Moje Bambino oraz na stronie Moje Bambino: www.mojebambino.pl/content/95-konkurs-jesien-2017

Zapraszamy do udziału! Atrakcyjne nagrody czekają!!
93
Prawo oświatowe, akty prawne, karta nauczyciela / Odp: Odprawa dla nauczyciela kontraktowego
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Remdiron dnia Wrzesień 07, 2017, 07:03 »
I know I'm not very smart. So come to ask for knowledge from all of you.
94
Studia, kursy, szkolenia / Integracja sensoryczna - studia podyplomowe
« Ostatnia wiadomość wysłana przez cwro dnia Wrzesień 05, 2017, 00:06 »
TEORIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

OPIS STUDIÓW


Studia te objęte są honorowym patronatem Violet Maas międzynarodowego nauczyciela (OTR, FAOTA, członka Amerykańskiego Towarzystwa Terapii Zajęciowej pierwszej studentki dr. A.Jean Ayres - twórczyni teorii integracji zmysłowej Sensory Integration). Studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia przygotowują do samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej oraz prowadzenia pełnej diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Studia przeznaczone sa dla absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi (pedagogów, pedagogów specjalnych) oraz psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów, absolwentów studiów magisterskich z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, pielęgniarstwa. Wskazane jest posiadanie doświadczenia w pracy z młodszymi dziećmi.

JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?

Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwenci otrzymują certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej.

PROGRAM RAMOWY

Ramowy program obejmuje: wybrane zagadnienia z psychologii rozwoju, psychologię kliniczną dziecka, wprowadzenie do neuropsychologii, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - warsztat, wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, funkcjonowanie OUN ze szczególnym uwzględnieniem centrów SI, bazowe systemy sensoryczne i ich wpływ na funcjonowanie człowieka, kliniczna obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń - testy SI, terapia: Johansena, Neuroflow, Tomatisa, Vojty, neurorozwojowe metody, ortoptyka, terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - bloki wykładów i ćwiczeń (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, dysleksja, zespół Downa, zaburzenia rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe, kruchość chromosomu X, mózgowe porażenie dziecięce), terapia ręki, SI, wprowadzenie do fizjoterapii praktycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-20.00).

Koszt studiów - 2.000 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe


Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa

tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41

email: cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl
https://web.facebook.com/cwro.dysleksja.warszawa/
95
Studia, kursy, szkolenia / Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe
« Ostatnia wiadomość wysłana przez cwro dnia Wrzesień 05, 2017, 00:03 »
TERAPIA PEDAGOGICZNA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU – DYSLEKSJA, DYSKALKULIA, DYSPRAKSJA, ADHD, SLI, ZABURZENIA ZACHOWANIA

OPIS STUDIÓW


Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki metodą prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?

Absolwenci uzyskują certyfikat terapeuty pedagogicznego oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej.

Tytuł uprawnia do prowadzenia obserwacji klinicznej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, dyskalkulią, dyspraksją, SLI, ADHD i zaburzeniami zachowania.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają założenie prywatnej pracowni terapii pedagogicznej.

PROGRAM RAMOWY

W programie m.in.:

prezentacja kompleksowego programu diagnozy i terapii uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania - wykłady i warsztaty: terapia indywidualna i grupowa, wprowadzenie do poznawczo-behawioralnej terapii ADHD;

system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w/g programu prof. zw. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;

diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania. Przyczyny trudności, możliwości korygowania i wspierania rozwoju;

kompleksowa terapia młodzieży dyslektycznej (techniki zapamiętywania, elementy treningu twórczego myślenia, mnemotechniczny trening ortograficzny, psychoedukacja ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, treningi relaksacyjne);

trening słuchowy Johansena, Neuroflow;

 specyficzne zaburzenia rozwoju językowego w tym SLI;

 terapia ręki.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają cztery semestry (350h dydaktycznych, w tym ponad 200h ćwiczeń i zajęć praktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-20.00).

Koszt studiów - 1.500 zł za semestr oraz jednorazowo 400 zł wpisowe


Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa

tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41

email: cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl
https://web.facebook.com/cwro.dysleksja.warszawa/
96
Studia, kursy, szkolenia / Terapia ręki - studia podyplomowe
« Ostatnia wiadomość wysłana przez cwro dnia Wrzesień 04, 2017, 23:59 »
TERAPIA RĘKI

OPIS STUDIÓW


Zajęcia dydaktyczne prowadzą specjaliści – praktycy , fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci NDT-Bobath, terapeuci korekcyjno-kompensacyjni, terapeuci pedagogiczni, psychologowie, pedagodzy. Wszyscy z dużym klinicznym doświadczeniem.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Studia przeznaczone sa dla dla psychologów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, fizjoterapeutów, terapeutów SI.

JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJĄ ABSOLWENCI?

Absolwenci studiów  otrzymują akademickie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie oraz Certyfikat Terapeuty Ręki uprawniający do prowadzenia terapii ręki z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii w ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dyspraksją, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (SI) oraz z dysgrafią.

PROGRAM RAMOWY

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW „TERAPIA RĘKI” (autyzm, MpDz., dyspraksja, dysgrafia)

 BLOK 1.

Wykłady i ćwiczenia akademickie

Wprowadzenie do teorii SI.
Budowa, rozwój, funkcjonowanie , zaburzenia systemu przedsionkowego.
Prawidłowy rozwój ruchowy dziecka w aspekcie dojrzewania układu nerwowego. Zmienność reakcji odruchowych w trakcie rozwoju.
Mózgowe porażenie dziecięce.
BLOK 2.

Fizjoterapia i terapia SI

Anatomia ręki.

Struktury OUN a procesy przetwarzania sensorycznego.

Rozwój sprawności ręki ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Wprowadzenie do fizjoterapii.

Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ( spektrum autyzmu , mózgowe porażenie dziecięce, dyspraksja, obniżone/wzmożone napięcie mięśniowe, wady postawy, dysgrafia.

BLOK 3.

Grafomotoryka

Prawidłowy rozwój dziecka.

Rozwój motoryki dużej ze szczególnym uwzględnieniem teorii SI.

Motoryka mała – prawidłowości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju chwytu i kciuka w aspekcie przetwarzania sensorycznego SI.

Wpływ procesów SI na sprawność grafomotoryczną dziecka.

Grafomotoryka – terapia dziecka w wieku przedszkolnym – przygotowanie do pisania.

Budowanie planu terapii, planowanie zajęć na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, opinii SI oraz opinii fizjoterapeuty.

Prezentacja pomocy terapeutycznych – ćwiczenia warsztatowe.

BLOK4.

Dysgrafia- diagnoza i terapia

1.Terapia korekcyjno-kompensacyjna dziecka z trudnościami w uczeniu.

2. Dysgrafia a procesy SI.

Metodyka zajęć terapii ręki dla uczniów z dysgrafią.

Procedury diagnozy dysgrafii.

Program ćwiczeń uwzględniających wielomodalne procesy planowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki dla zdrowia.

(ćwiczenia)  blok 1. oraz 2.

3. Ćwiczenia manualne, ćwiczenia w pisaniu.

Blok 5. Seminarium dyplomowe

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe trwają dwa semestry od października do końca czerwca
(180 h dydaktycznych) i są realizowane w systemie comiesięcznych zjazdów: (piątek: 16.00-19.30, sobota, niedziela: 9.00-18.00).

Koszt studiów - 3.000 zł za całość oraz jednorazowo 400 zł wpisowe


Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa

tel. 22 847 95 42
tel./fax. 22 847 95 41

email: cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl
https://web.facebook.com/cwro.dysleksja.warszawa/
97
Konkursy / Konkurs Wartościowa Wycieczka Szkolna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez atas dnia Sierpień 22, 2017, 12:44 »
W tym roku już po raz szósty z rzędu odbywa się ogólnopolski konkurs Wartościowa Wycieczka Szkolna. Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zgłaszania swoich wyjazdów zorganizowanych w minionym roku szkolnym.

Konkurs trwa od 15 sierpnia do 15 października 2017.

Przebieg konkursu:

1. Żeby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz online z informacjami na temat swojej wycieczki. Można zgłaszać wyłącznie wycieczki, które odbyły się w roku szkolnym 2016-2017.

2. Jury konkursowe wybierze najbardziej wartościowe wycieczki z podziałem na kategorie:
- wycieczki krótkie (1-3 dni)
- wycieczki długie (od 4 dni)
- warsztaty językowe

3. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą galę, na której zostaną wręczone nagrody.

Więcej na stronie: https://konkurs.atas.pl/

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nagroda główna to tygodniowy wyjazd na Maltę dla nauczyciela.
98
Przedmioty ścisłe / Doświadczenia klasowe - sposób na ciekawe prowadzenie zajęć
« Ostatnia wiadomość wysłana przez dorotamb17 dnia Sierpień 18, 2017, 13:24 »
Witam wszystkich Nauczycieli, którzy szukają pomysłów na to aby zaciekawić uczniów omawianym tematem.

Jak wiadomo dzieci traktują szkołę jak zło konieczne... Trzeba przyjść, zaliczyć lekcję i oby tylko nie było kartkówki...

O ile lekcje z przedmiotów humanistycznych wymagają korzystania z książek, to w przypadku przedmiotów ścisłych Nauczyciele mają większe pole do popisu... dzięki eksperymentom i obserwacjom, które można przeprowadzać wraz z uczniami :)

Dzieci łatwiej zapamiętają i zrozumieją temat lekcji jeśli będą mogły zobaczyć dane zjawisko, dotknąć efektów czy samemu przeprowadzić doświadczenie.

Dla osób, które są zainteresowane taką formą zajęć, polecam stronę Moje Bambino, gdzie można zakupić zarówno materiały do doświadczeń jak i gotowe zestawy doświadczalne. W ofercie tej firmy znajdują się pomoce dydaktyczne przeznaczone zarówno dla klas wczesnoszkolnych jak i dla uczniów starszych.

Poniżej zamieszczam linki pod którym znajdują się pomoce dydaktyczne:
https://www.mojebambino.pl/2114-pracownie-przedmiotowe
https://www.mojebambino.pl/360-obserwacje-i-doswiadczenia

Pozdrawiam
99
Fizyka / Fizyka nie musi być nudna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez dorotamb17 dnia Sierpień 16, 2017, 16:03 »
Witam,

dla wszystkich osób, które poszukują pomysłów na ciekawe prowadzenie zajęć z przedmiotów ścisłych polecam przeprowadzanie doświadczeń razem z dziećmi. Jest to dla nich coś nowego, ciekawego i pouczającego.

Dla osób, które są zainteresowane pomysłem, polecam stronę Moje Bambino, gdzie można zakupić zarówno materiały do doświadczeń jak i gotowe zestawy doświadczalne:

https://www.***.pl/2117-pracownia-fizyczna


Pozdrawiam,
100
Informatyka / PROGRAMOWANIE w edukacji wczesnoszkolnej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez dorotamb17 dnia Sierpień 16, 2017, 15:18 »
Szanowni Państwo,

w związku z nową podstawą programową oraz obowiązkiem nauczania kodowania i programowania w szkole, firma Moje Bambino chciałaby zaprezentować Państwu szereg pomocy, które nie tylko ułatwią wprowadzenie tego zagadnienia do codziennych zajęć, ale zapewnią również świetną zabawę, dzięki czemu dzieci nie będą mogły doczekać się kolejnych lekcji.

Pomoce, które proponujemy są naprawdę proste w użyciu, jednocześnie bardzo ciekawe zarówno dla nauczyciela jak i ucznia. Każdy nauczyciel będzie mógł znaleźć takie pomoce z którymi najlepiej będzie mu się pracowało.

Dla tych którzy preferują używanie sprzętów multimedialnych posiadamy ciekawe programy, roboty do nauki programowania oraz nowe pakiety do Magicznego Dywanu.

Dla tych którzy nie mają dostępu do multimediów, proponujemy szeroki wachlarz pomocy tradycyjnych oraz takich, które zostały specjalnie przygotowane do nauki kodowania i programowania poprzez zabawę.


Wszystko to znajdą Państwo klikając w poniższy link:
https://www.mojebambino.pl/2111-programowanie
Strony: 1 ... 8 9 [10]